Annonce 1

Ministeren kan bekræfte regeringens mål for fossile brændsler 2050

Annonce 15

Uddrag af brev fra Klima, Energi og Bygningsministeren:

Folketingets Lovsekretariat har i brev 2. marts 2015, stillet mig følgende spørgsmål S 803, stillet efter ønske fra Lars Christian Lilleholt (V), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål S 803

“Kan ministeren bekræfte, at regeringens mål om at dække hele Danmarks energiforsyning med vedvarende energi i 2050 betyder, at der ikke må afbrændes eller udledes CO2 fra afbrænding af fossile brændsler som kul, gas og olie i Danmark efter 2050?”

Svar fra Minister Rasmus Helveg Petersen

Når regeringen sigter efter en energiforsyning baseret 100 pct. på vedvarende energi i 2050, vil det indebære, at der til den tid ikke skal indgå fossile brændsler i energiforsyningen og dermed heller ikke vil være en CO2-udledning herfra.

Et drivhusgasneutralt energisystem flugter i øvrigt godt med EU’s målsætninger om en reduktion i drivhusgasudledningerne på 80-95 pct. i 2050 sammenlignet med 1990. Da det vil være vanskeligt helt at eliminere drivhusgasudledninger fra fx landbrug, vil opfyldelsen af denne målsætning således de facto kræve et drivhusgasneutralt energisystem

Læs original brevet her

 

Annonce 16