Annonce 1

Tariferingstilkendegivelse – Dansk Energis tariferingsmodel 2.0

Annonce 15

Dansk Energi har revideret tarifberegningsmodellen samt justeret rådighedsbetalingen for små egen producentanlæg. Den vigtigste ændring i tariferingsmodellen er indførsel af tidsdifferentiering af tarifferne. Rådighedsbetalingen er de små egen producentanlæg ændret fra en individuelt fastsat rådighedsbetaling til en fast betaling på 65 kr./år, der er ens for alle. Energitilsynet har vurderet, at den reviderede tariferingsmodel samt den ændrede rådighedsbetaling er i overensstemmelse med ordlyden i elforsyningslovens § 73.

Læs hele Energitilsynets tilkendegivelse
Læs Bilag
Kilde

Annonce 16