Annonce 1

Ny ansøgningsprocedure for solceller, husstandsmøller og andre mindre VE-anlæg

Annonce 15

Energistyrelsen har sendt udkast til fire ændrede bekendtgørelser i høring, som vil betyde nye procedurer, når der skal ansøges om pristillæg til solceller, husstandsmøller og andre mindre VE-anlæg samt nettoafregning.

Baggrunden for de foreslåede ændringer er bl.a., at Kommissionen betingede den midlertidige godkendelse af støtten til solceller og husstandsvindmøller af, at Danmark tilpasser den nuværende lovgivning til Kommissionens gældende retningslinjer for statsstøtte. Den ændrede ansøgningsprocedure for pristillæg er allerede indeholdt i lov nr. 744 af 1. juni 2015, som trådte i kraft den 1. juli 2015.

Den ændrede ansøgningsprocedure for pristillæg til solceller og husstandsvindmøller og andre mindre VE-anlæg indebærer, at man først skal ansøge om et tilsagn fra Energinet.dk, før man påbegynder projektet. Man skal altså ansøge hos Energinet.dk, før man eksempelvis køber et solcelleanlæg. Ansøgningsprocedurerne bliver dermed identiske med de ansøgningsregler, som gælder for solcellepuljen til private husstande.

Ansøgningsproceduren for nettoafregning foreslås ændret, således at der gælder samme retningslinjer, som når der ansøges om pristillæg.

For at kunne ansøge om tilsagn til pristillæg eller nettoafregning hos Energinet.dk, skal man have indgået en købsaftale, der er betinget af, at man opnår tilsagn. Man kan søge om tilsagn hos Energinet.dk fra ultimo august 2015, når de nævnte bekendtgørelser nedenfor forventes sat i kraft.

Læs artiklen her

 

 

 

 

Annonce 16