Annonce 1

Danske Solcelleejere indsendte 13, August, høringssvar til Energistyrelsen

Annonce 15

Vi har fra Danske Solcelleejere side fremsendt Energistyrelsen vores svar på høring over udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.

Vores brev kan læses i Danske Solcelleejeres høringssvar til Energistyrelsen

Høringsbrev – bekendtgørelse om solceller
Bekendtgørelse om solceller – høringsudkast

 

Annonce 16