Annonce 1

Nye retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Annonce 15

Disse retningslinjer træder formodentlig først i kræft sammen med Engrosmodellen pr. 1 april 2016

Den indeholder alle de generelle og specifikke krav vedrørende nettoafregning af egen producenter, jf. bekendtgørelse nr. 1032 af 26/08/2013, herefter kaldet NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN

Retningslinjerne er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler.

Kapitel 2 beskriver de overordnede retningslinjer, som Energinet.dk anbefaler til net virksomhederne ved varetagelsen af opgaver i forbindelse med nettoafregnede egen producenter. Kapitel 2 indeholder tillige de forvaltningsmæssige bestemmelser i retningslinjerne.

Kapitlerne 3 til 7 indeholder mere specifikke beskrivelser i forhold til nettoafregning af egen producenter, herunder vejledninger til hvorledes egen producenterne afregnes i elmarkedet.

Det er en forudsætning for læseren af nærværende retningslinje, at vedkommende er bekendt med Markedsforskrift D1 samt afregningsmåling og markedsproces kendskab til: “Til net virksomheder – håndtering af produktionsmålepunkter”, som findes på www.energinet.dk.

Retningslinjer for nettoafregning af egen producenter.

 

 

Annonce 16