Annonce 1

Indgreb igen over for VE, husstandsvindmølle ejere rammes med dags varsel

Annonce 15

Så ser vi endnu en gang ændringer / forringelser for VE ejere med dags varsel fra en Energi-, Forsynings- og Klimaminister

Vi ser fra Danske Solcelleejere side med stor bekymring overfor disse store ændringer fra en Energi-, forsynings- og klimaminister, nu rammes også husstandsmølle ejere med en dagsvarsel. Disse ændringer er med til vi aldrig vil få en tillid til vores politikere omkring vores investeringer i vedvarende energi for privat forbruger.

Disse forhold vil bare gøre der endnu svære, som VE ejer at stole på, at vores investeringer ikke bliver udvandet og derfor ikke er pengene værd.

Derfor kan vi fra Danske Solcelleejeres side kun opfordre til, vi som ejere står sammen.

Denne her gang er det så husstandsvindmølle ejerene, som får forringet deres investeringer i form af “Nyt lovforslag om ændringer i de afregningspriser husstandsvindmøller kan få.”

Ansøgninger modtaget før 21. oktober 2015 bliver ikke berørt, men alle ansøgninger, som Energinet.dk modtager den 21. oktober 2015 eller derefter rammes af lovforslaget.

Fra Energinet

Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen på grund af hamstringsrisiko.
Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag 21. oktober 2015 fremsat et lovforslag om at nedsætte støtten til husstandsvindmøller. Husstandsvindmøller er møller, der har en installeret effekt på 25 kW eller derunder og er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Energistyrelsen har for kort tid siden udsendt en meddelelse med information om, hvad forslaget kommer til at betyde.
Hovedelementerne i lovforslaget er:
1) En årlig pulje på 1 MW i årene 2016-2019, hvor afregningsprisen gradvist reduceres.
2) En nedsættelse af afregningsprisen for 2016 til 212 øre pr. kWh og 132 øre pr. kWh.
3) En nedsættelse af støtteperioden fra 20 år til 12 år.
4) En overgangsregel, der betyder, at tilsagn om støtte ydet inden den 31. december 2015 på baggrund af en ansøgning   modtaget af Energinet.dk den 21. oktober eller senere ned reguleres til 212 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på til og med 10 kW, og til 132 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW og støtteperioden nedsættes fra 20 år til 12 år.
Energistyrelsensmeddelese her.

Energinets artikel her

Lovforslaget kan læses her fra Folketinget
Brev fra Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt. Læs her

 

Annonce 16