Annonce 1

I dag ligger CO2-kvoteprisen på sit højeste niveau i tre år

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Nedenstående figur viser, at prisen på CO² kvoter i dag er betragteligt lavere end ved kvotesystemets opstart. I dag ligger kvoteprisen på sit højeste niveau i tre år, hvilket dog fortsat er væsentlig under prisen ved systemets opstart. Den lave pris skyldes et betydeligt kvoteoverskud med deraf følgende mangel på knaphed på kvotemarkedet.

Over halvdelen af kvoteoverskuddet kan tilskrives kvotebelagte virksomheders køb af internationale klimakreditter. Derudover betyder den økonomiske lavkonjunktur, der fulgte af finanskrisen, at industriens produktionsomfang er reduceret betydeligt.

De faktiske udledninger i de kvoteomfattede sektorer var i 2014 reduceret med 24 pct. i forhold til 2005. Dette er allerede lavere end EU’s reduktionsmål for kvotesektoren i 2020 på 21 pct. i forhold til 2005.

Læs svar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeren her

 

Annonce 16