Annonce 1

Vedr. Lov om nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller L30

Annonce 15

Fra FT, Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)          

Orientering om høring af udkast til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller).

Formålet med lovforslaget er at nedsætte støtten for vindmøller med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, og som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation (herefter benævnt husstandsvindmøller).

Her er samlet bilag i forbindelse med L30

L 30 – bilag 1 Orientering om høring af lovforslaget
L 30 – bilag 2 Henvendelse af 9/11-15 fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøller
L 30 – bilag 3 Høringsnotat og høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
L 30 – bilag 4 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
L 30 – bilag 5 Henvendelse af 6/11-15 fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøller
L 30 – bilag 6 Henvendelse af 18/11-15 fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøller
L 30 – bilag 7 Talepapir fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendt i forbindelse med foretræde for udvalget den 19/11-15

Læs

Annonce 16