Annonce 1

barselsudligning for selvstændige

Annonce 15

Danske Solcelleejere har i dag modtaget følgende mail Fra Beskæftigelsesministeriets Center for Arbejdsliv (CAL)

Tak for din mail til
Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt
Skatteminister, Karsten Lauritzen
Beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen

Ministeren ser alle henvendelser, der er skrevet til ham, og Jørn Neergaard Larsen får rigtig mange mails. Det er både han og vi meget glade for, fordi vi på den måde får værdifuld viden. Men det betyder desværre også, at det er svært for ministeren at nå at svare alle.

Du skriver om barselsudligning for selvstændige, som hører under Center for Arbejdslivs område, og derfor har Jørn Neergaard Larsen bedt os om at svare dig både på hans egne vegne og på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og Skatteministeren.

Barselsudligningsordningen for selvstændige startede op i august 2015, hvor de første bidrag til ordningen blev opkrævet. Det viste sig imidlertid, at en del personer, der slet ikke er selvstændigt erhvervsdrivende, også blev opkrævet et bidrag. Det har aldrig været hensigten med loven, og derfor stoppede Beskæftigelsesministeriet opkrævningen. ATP har informeret alle, der har modtaget en opkrævning, om, at de ikke skal indbetale bidraget.

Det bemærkes, at ejere af vedvarende energianlæg (fx solcelleanlæg) eksplicit er undtaget fra lovens anvendelsesområde.

Beskæftigelsesministeriet har siden gennemgået mulighederne for at målrette ordningen bedre til egentligt selvstændige, men det er regeringens vurdering, at barselsudligningsordningen for selvstændige ikke hensigtsmæssigt kan fortsætte bl.a. på grund af et stærkt forøget bidragsniveau, og derfor planlægger regeringen at lukke og afvikle ordningen i løbet af foråret 2016. Regeringens lovforslag om afvikling af ordningen er sendt i ekstern høring den 4. november 2015, og forventes fremsat for Folketinget inden jul.

Du skal have tak for, at du tog dig tid til at skrive til ministeren.

 

Annonce 16