Annonce 1

Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg siden juni 2015

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Langt størstedelen af udbygningen siden juni 2015 er foregået i erhvervsvirksomheder, og udbygningen i erhvervsvirksomheder er derfor behandlet i et særskilt afsnit. Endvidere beskrives prisudviklingen for solcelleanlæg med husstandsbatterier.

Den samlede udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg er pr. 23. november 2015 opgjort til 729,6 MW. Heraf er langt størstedelen solceller.

Mindre VE-anlæg til elproduktion omfatter:

 alle solceller,

 husstandsmøller < 25 kW,

 vandkraftanlæg,

 bølgekraftanlæg og andre lignende anlæg til udnyttelse af strømme i havet,

 bioforbrændingsmotorer og

 stirlingmotorer, der anvender VE-brændsler.

Læs hele rapporten her

 

Annonce 16