Annonce 1

Problematikken med solidarisk betaling for danskere med og uden solcelleanlæg.

Annonce 15

Fra Danske Solcelleejere

Solcelleejerne høre igen og igen i øjeblikket fra Dansk Energi, at alle skal betale ligeværdigt for deres eget brug af nettet.

Nu er det jo sådan, at der aldrig er lavet nogen beregninger fra Dansk Energi, som er forelagt solcelleejerne m.m., om hvad det koster at have en bruger på elnettet. Til gengæld er der fra Danske Solcelleejer under et møde, hvor både Dansk Energi og Energistyrelsen var tilstede. Under mødet blev der opfordret til at Energistyrelsen satte en uvildig undersøgelse i værk om, hvordan solcelleejere belastning skulle beregnes i forhold til fordele og ulemper i forbindelse med udregningerne af nettariffen.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen, Energitilsynet har givet Dansk Energi tilladelse til at udarbejde de tariffer, som solcelleejerene i henholdt Dansk Energis “anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg af 26.03.2014” og ” Tariferingmodel 2.0 af 23.06.2015 “.
Dette kan kun give anledning til, at vi ikke ser disse beregninger som uvildige, da Dansk Energi er brancheorganisation for elselskaberne i Danmark.

 

Derfor kan vi kun anbefale Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen, Energitilsynet til hurtigst muligt til at ændre beregninger, så der bliver lavet en uvildig beregning.

Det ikke tidligere blevet set det nødvendig, at sikre solcelleforbrugerenes rettigheder i forbindelse med Ellovens §73, hvor der står:

Elforsyningsloven: § 73.

De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.

Nu er det så Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg, der er i modstrid med Elloven §73, da solcelleejerne nu pludselig kan blive pålagt, at betale for rådighedstariffen samtidig med, at de skal betale nettarif for den samme strøm.

Eksempler:

    1. Solcelleanlægget går i stykker og er ikke i drift i flere uger og solcelleejeren, derfor er nødsaget til at trække fra nettet. For husstandsmølleejere er situationen den samme.
    2. Solcelleejere med sydvendt tagflade bliver forfordelt frem for solcelleejere, som har solcellerne lagt op på øst- / vest tagflade. Der er i den forbindelse et produktions tab på omkring 20 %.

Det kan påvises flere eks. på denne forskelsbehandling mellem normale elkunder og solcelleejere, efter de nye tariffer er trådt kraft 1. januar 2015.

Danske Solcelleejere er begyndt indsamlingen af sager for, at lave et tiltag til og et efterspil mod Elselskaber,  Energistyrelsen og Dansk Energi, da de har godkendt denne ordning uden at sikre sig mod disse problemstillinger er forenelig med elloven.

Danske Solcelleejere anser ikke rådighedstarifferne er forenelig med elloven, da elforsyningsloven ikke tager ordentlig højde for at privateejere har produktionsanlæg af strøm.

Annonce 16