Annonce 1

Gør vedvarende energi selvkørende

Annonce 15

Fra Dansk Energi:

Hvis vedvarende energi skal slå igennem, kræver det et opgør med de tårnhøje afgifter på el i Danmark. Det skriver Kristine van Het Erve Grunnet, chefkonsulent i Dansk Energi, i en længere analyse i dagbladet Politiken i dag.

Danmark har slået en verdensrekord. 42 procent af vores elforbrug er dækket af vindkraft. Vi investerer også i solceller og biomassefyrede kraftvarmeværker – og i dag dækker vedvarende energi næsten 55 procent af elforbruget. Det vil vokse til over 80 procent i 2020.

Vi skal fortsætte udbygningen med vedvarende energi, og det skal gå hånd i hånd med et effektivt energiforbrug. Men det kræver, at vi får forløst det politiske ønske om at øge vores anvendelse af den grønne strøm som en vej til et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050.

Læs artiklen her

Annonce 16