Annonce 1

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Solcelleejere

Annonce 15

Generalforsamling søndag d. 20. marts 2016
Kl 12.30 i viften “Gudenåhuset” Bjerringbro

Hvor mødet afholdes afhænger af hvor mange medlemmer, som kommer til generalforsamlingen, pga. omkostningerne.
Kom og være med til at vi får en god debat i forbindelsen med vores solceller m.m. og vi kan få en dialog om hvor i som medlemmer se foreningen i fremtiden.

Hvad forventer I af bestyrelsen?
Hvad forventer I af foreningen?
Deltag aktivt i foreningens arbejdet som medlem?
Vores politik frem over?

Foreningen vil være vært med en kop kaffe og en franskbrød med pålæg.
Vi har følgende gæstetalere inden selve generalforsamlingen afholdes.

Flemming Vejby Kristensen, Formand Danske Solcelleejere og Forretningschef hos Energi Midt.
Henning Bo Madsen, Vedvarende Energi Vestjylland
Søren Egge Rasmussen (EL)

 • Valg af dirigent
 • Valg sf stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af budget
 • Fastlægges af kontingent
 • Valg af formand (Sidder 3 år endnu)
 • Valg af bestyrelse (Sidder 1 år endnu)
 • Valg af evt. 6 suppleanter til bestyrelsen (Sidder 1 år endnu)
 • Valg af revisor (Sidder 1 år endnu)
 • Aktivitetsplan for det kommende år
 • Eventuelt

Der skal gives besked om deltagelse senest 26. februar 2016
Pga. mødestedets beliggenhed til Danske Solcelleejere

 

Med venlig hilsen
Michael Hvitfeldt
Formand
Danske Solcelleejere

Annonce 16