Annonce 1

Underskriftsindsamling for, at PSO-Ordningen ikke skal omlægges til skattefinansiering

Annonce 15

Foreningen af Danske Solcelleejere har sat gang i en underskriftindsamling for, at gøre Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt opmærksom på, at forbrugerne ikke vil være med til en omlægning. Da der ved omlægningen af PSO-ordningen ikke gives nogen garanti for, at den ikke vil medføre en ekstra regning for den private forbrugeren.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholts forsøger i øjeblikket, at omlægge PSO-Ordningen til en skatte finansieret betaling, hvis dette lykkes ham, vil dette få stor betydning for den private forbrugerne i fremtiden.

Når elpriserne stiger vil der samtidigt være mindre behov for tilskud i form af offentlig støtte til de firmaer som opsætter og skal have tilskud, Dette vil medføre at den skattefinansieret betaling kun kan betragtes, som en ekstra skat for forbrugerne.

Herefter ikke blive mulighed for at få en mindre regning når elprisen stiger, da den skattefinansieret betaling fortsat vil være det samme beløb.

Da den skattemæssige betaling vil ikke blive mindre, vil forbrugerne derfor komme til sammenlagt at betale mere for deres strøm end det er tilfældet i dag med PSO- ordningen.

Det vil samtidigt have en stor betydning for de ca. 87.000 privatejede energi producenter, som i dag er fritaget for PSO betalingen.

skriv derfor under for, at gøre Lars Chr. Lilleholt bekendt med din utilfredshed ved en omlægningen af PSO-ordningen.

Del den for, at vi kan opnå optimale gennemslagskraft for den private forbruger.

Annonce 16