Annonce 1

Statsminister, Lars Løkke Rasmussen undviger spørgsmål om PSO- Ordningen

Annonce 15

Fra FT.:

Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 367 stillet af Christian Poll (Alternativet).

Spørgsmål nr. S 367:

“Mener statsministeren, at det er korrekt, når han i sin tale til afslutningsdebatten den 1. juni 2016 konkluderer overfor Folketinget, at »PSO-afgiften er i strid med EU-regler«, set i lyset af at Kommissionens talsmand i DR2-programmet Detektor den 1. december 2016 tydeligt fastslår, at »Der har ikke været rejst nogen sag« (DR2’s oversættelse), og hermed at »Kommissionen har ikke erklæret, at PSO-afgiften er ulovlig« (DR2’s oversættelse)?”

Svar:

Jeg skal bede om, at spørgsmålet stilles til energi-, forsynings- og klimaministeren som den ansvarlige ressortminister, jf. forretningsordenens § 20, stk. 1.

Med venlig hilsen

Lars Løkke Rasmussen

Kilde

Annonce 16