Annonce 1

Energiforskning hårdt ramt af nedskæringer

Annonce 15

Fra Ingeniøren:

I 2017 er der kun sat halvt så mange offentlige midler af til energiforskning, som der var i 2010. Branchefolk frygter for konsekvenserne af besparelserne.

Selv om energiområdet er en af Danmarks uomtvistelige styrkepositioner, så afspejler det sig ikke i mængden af statslige midler til energiforskning. Tværtimod.

Siden 2015 er statens øremærkede penge til energiforskning, -udvikling og -demonstration skrumpet dramatisk fra cirka 800 til knap 500 mio. kroner i 2016 og 2017. Sammenligner man med 2010 og 2011, hvor energibevillingen lå på over 1 mia. kroner, er der tale om en halvering i 2017.

Øremærkede penge til energiforskning kommer dels fra Innovationsfonden og fra to mindre forskningsprogrammer, Elforsk og ForskEl. Og dels fra EUDP, som lægger mere vægt på udvikling og demonstration af teknologierne.

Læs artiklen her

Annonce 16