Annonce 1

Dagsorden og regnskab til generalforsamling 2017

Annonce 15

Se nye print venlige flyer fra Danske Solcelleejere HER.

Dagsordenen i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen d. 12. marts 2017.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab (Driftsregnskab 1-1-2016 til 31-12-2016) Stemme 1
 5. Indkomne forslag ændringsforslag af vedtægterne (Ændringsforslag fra bestyrelsen 2017) Stemme 2,
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fremlæggelse af kendte aktiviter for det kommende år
 8. Fastlægges af kontingent. Bestyrelsen anbefaler en ændring af kontingent til 250 Kr.
 9. Valg af formand (Sidder 2 år endnu)
 10. Valg til bestyrelse, der skal vælges yderlig 2 medlemmer (Rene er på valg og Jeppe sidder 1 år endnu)
 11. Valg af ny revisor for 2 år (Erik udtræder og Lars sidder 1 år endnu)
 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 13. Eventuelt

Der er i år mulighed for at sende en mail som brevstemme i forbindelse med valgene, som er kendt da dagsordenen sendes ud. Disse sendes til generalforsamlingen.

Vi vil forsøge og oprette Skype adgang til Generalforsamlingen og vores konference d. 12. marts 2017.

Skype konto:
Danske Solcelleejere:
live:info_634162

 

Annonce 16