Annonce 1

Danske Solcelleejere invitere alle interesserede til konference på solcelleområdet i Mørkøv Hallen 8. april 2017

Annonce 15

Foreningen af Danske Solcelleejere fortæller om, hvad foreningen foretager sig i dagligdagen for solcelleejere i Danmark

Vi vil fortælle om, hvad foreningen har haft indflydelse på vedrørende overholdelsen af aftaler, regler, lovgivning, markedsføring og meget mere.

Der kommer 4 – 5 indlægsholdere på konferencen,  d. 8 april 2017, fra kl. 9.00 – 12.00

De andre indlægsholdere vil blive annonceret inden d. 5. april 2017.

Der skal bestilles her billetter, som er gratis til arrangementet, vi skal bruge registreringen som dokumentation for deltagere i arrangementet.

På konferencen vil formanden fra Foreningen af Danske Solcelleejere:

  • oplyse om det arbejde der laves for dig som solcelleejer
  • oplyse om retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter fra juni 2010 og hvilken betydning det har
  • oplyse om faktaarkene 6 november, 8 november og 15. november 2012 fra Energistyrelsen
  • oplyse om (gældende) lovgivning 2009/1 LSF 162 og hvilken betydning den har for målemetoden og elafgift, nettarif mv.
  • oplyse om forholdene for rådighedstarif, nettarif mv. og abonnementerne
  • oplyse om de diskriminerende forhold i henholdt til ellovens §73 i forbindelse med hvordan vores elmålere måler og konsekvenserne af Energitilsynets tilsidesættelse af borgernes rettigheder

Energitilsynet har givet foreningen ret i, at der hersker en ulovlig praksis for opkrævning af tariffer.

Men der er ikke sat en tidsfrist for ophør med ulovlighederne, ligesom der ikke er sat krav til at finde en løsning hurtigst muligt.

Hvis vi ikke gør noget nu, vil den ulovlige opkrævning fortsætte.

Der er også arrangeret konference hos Dong i Virum D. 18 april 2017 fra kl. 18.00 – 21.00. Der kommer konferencer i følgende byer i Jylland og på Fyn: Aalborg
Silkeborg
Kolding
Esbjerg
Odense

Vi står stærk i fællesskab.

Med venlig hilsen Foreningen af Danske Solcelleejere

Annonce 16