Annonce 1

Der må også være ulemper ved eksportering af den danske el til udlandet?

Annonce 15

Dette er en sørgelig beretning fra Norge, hvor regnskabet for de fire Skagerrak kabler mellem Norge og Danmark viser, at der i 62 procent af tiden tabes så meget energi på grund af modstand i Skagerrak-kablerne, der forbinder det danske og det norske elnet. Dette betyder at nordmændene i 2016 taber på at sælge deres el til os frem for at bruge den selv. Da energitabet i transmissionsledninger er større end de økonomiske fordele forbundet med højere elpriser i udlandet. Dette resultere i en regningen på 12 millioner til de norske elkunder , som skal betale tabet igennem en højere nettarif.(Kilde)

Disse oplysninger bør jo give Energinet stof til efterretning med de kabelføringer, som der er lavet eller skal laves mellem Danmark og England, Holland, Polen, Norge og Sverige.

Hvad vil dette ikke koste i tabt indtægt, hvis det ikke forbruges i Danmark. Her er et sammenlignelig tilfælde, som de danske politikere bør tage med i deres overvejelser i forbindelse med DET GRØNNE DANMARK. Dette fortæller jo meget godt om hvor stor en samfundsmæssig omkostning det er, at sende strømmen ud af landet. Da Nordmændene jo fortæller at det ikke kan løbe rundt i 62 % af tiden de sender strøm til Danmark.

Annonce 16