Annonce 1

Dansk Energi talte med to tunger omkring solcelleejernes målesag.

Annonce 15

Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi fortælle hans side af historien i mens at Henrik Hornum, Dansk Energi har haft en anden agenda, da han sad med i Arbejdsgruppen. Henrik Hornum har vejledt Energistyrelsen i strid med lovgivningen.

DENFO ser derfor med stor bekymring på Dansk Energis nyhederbrev under overskriften.
Dansk Energi: Godt med afklaring på solcelleejers målerknibe”, hvor Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi, udtaler følgende:

”– Det er godt, at der er klarhed over, at summationsmåle-princippet kommer til at gælde fremadrettet. Spørgsmålet er dog, hvad der kommer til at gælde for de eksisterende egenproducenter – herunder solcelleejere – som har fasemålere. Her foretrækker ministeren en løsning, hvor de selv betaler for eventuel udskiftning til summationsmåler.
Den løsningsmodel indretter Dansk Energi sig selvfølgelig efter, men vi havde foretrukket en beregningsteknisk løsning i DataHubben, siger Anders Stouge.”

Hos EnergiWatch har Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi udtalt følgende:

“Det er en sag, der har stået på længe, hvilket er helt uholdbart for alle parter. Vi har længe efterspurgt en afklaring. Derfor er det glædeligt, at ministeren tager affære og kommer med en løsning,” udtaler viceadministrerende direktør Anders Stouge i en skriftlig kommentar til EnergiWatch.

Han peger på, at man også havde håbet på en anden løsning, end at kunderne skal til lommerne.!

Henrik Hornum, Dansk energi har haft et meget stort aftryk i beslutningen om at eksisterende solcelleejere selv skal betale for udskiftningen af deres måler.

Læs den lyseblå tekst i mail korrespondancen fra Henrik Hornum, Dansk Energi til Maiken Gro Duelund Gravgaard fra Energistyrelsen .

Der kan i det vedhæftede dokument læses, hvad Henrik Hornum fra Dansk Energi direkte foreslår Energistyrelsen.

Vi (Dansk Energi) forstår dette som en løsning, hvor intet gøres, med mindre kunden beder om en summationsmåler,
” Gør kunden imidlertid dette skal kunden betale”

Solcelleejere og husstandsvindmøllejere disse udtalelser fra Henrik Hornum, Dansk Energi, med meget stor bekymring, da Dansk Energi hermed kun har varetaget Elselskabernes økonomiske interesser, og ikke i forhold til gældende lovgivning på området på trods af at deres viden er en anden. I denne sag er det Dansk Energis opgave at varetage forbrugernes interesser.

Solcelleejere og husstandsvindmøllejere ser gerne, at der skal skabes klarhed over, hvem der er forpligtet til at varetage forbrugernes interesser – er det Energiministeren, Energistyrelsen, Energitilsynet, Energiklagenævnet, Dansk Energi, Energinet, forsyningspligtselskaberne, Elhandelsselskaberne, netselskaberne?

Solcelleejere og husstandsvindmøllejere mener Dansk Energi er ved at have udspillet sin rolle som uvildig part i sager vedrørende forbrugere og deres beskyttelse i elsektoren. Energiminister, Lars Chr. Lilleholt må komme på banen for, at sikre at borgerne får deres lovmæssige retssikkerhed i Danmark på elområdet.

Læs også
ENERGISTYRELSEN har skrevet: Nye egenproducenter bør have summationsmåler

Annonce 16