Annonce 1

Hvor mange solcelleanlæg der er blevet afmeldt den gamle nettomålerordning

Annonce 15

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 26. marts 2015 stillet mig følgende spørgsmål 9 til L163, stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA), som jeg hermed skal besvare.

“Vil ministeren oplyse, hvor mange solcelleanlæg der er blevet afmeldt den gamle nettomålerordning efter Energinet.dks revision, og oplyse, om ministeren mener, det er rimeligt, at disse anlæg ikke har mulighed for at søge 20 MW-puljerne, da de pågældende solcelleejeres tilskyndelsesvirkning var den gamle nettomålerordning og subsidiært med L 86 (folketingsåret 2012-13) og L 199 (folketingsåret 2012-13) den forhøjede prisstøtte? ”

Svar fra Rasmus Helveg Petersen

Energinet.dk har oplyst, at der er ca. 200 anlæg, der har fået et afslag på årsbaseret nettoafregning. Energinet.dk har pr. medio april 2015 godkendt ca. 86.270 solcelleanlæg til den årsbaserede nettoafregningsordning.

Energinet.dk oplyser endvidere, at de har slettet ca. 2.950 solcelleanlæg fra Stamdataregistret, som viste sig aldrig at være opsat, eller som var oprettet to gange af netvirksomheden.

De anlæg, der ikke kan opfylde betingelserne til årsbaseret nettoafregning, kan eventuelt komme i betragtning til den forhøjede støtte i overgangsordningerne i lov nr. 900 af 4. juli 2013, der trådte i kraft 11. februar 2015, såfremt anlægget opfylder betingelserne hertil.

De afviste anlæg vil dog ikke kunne komme i betragtning til puljeordningen (20-MW puljen), da puljeordningen alene retter sig mod nye anlæg, der ikke allerede er etableret. For at kunne ansøge om den forhøjede støtte i puljeordningen, forudsætter det, at man har indgået en købskontrakt om et solcelleanlæg, der er betinget af, at man faktisk opnår tilsagn fra puljen. Herefter har man to år til at nettilslutte anlægget.

original Artikel her

Annonce 16