Annonce 1

Besparelse om året ved at etablere ekstra 1000 MW solceller i stedet for havvindmøller i 2050

Annonce 15

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 26. marts 2015 stillet mig følgende spørgsmål 11 til L163, stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA), som jeg hermed skal besvare.

“Vil ministeren med udgangspunkt i følsomberegningerne på side 99 i rapporten “Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050″ oplyse, hvor store besparelserne ville være ved etablering af ekstra 1.000 MW solceller i stedet for en tilsvarende elproduktion fra havvind, hvis forudsætningerne for beregningerne var Energistyrelsens nye Teknologikatalog for solceller?”

Svar fra Rasmus Helveg Petersen

På side 99 i rapporten “Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” er ekstraomkostningerne ved at etablere ekstra 1000 MW solceller i stedet for havvindmøller i 2050 opgjort til 110 mio. kr. om året. Denne beregning er baseret på Energistyrelsens Teknologikatalog fra 2012.

Hvis Energistyrelsens nye Teknologikatalog for solceller fra marts 2015 lægges til grund for beregningen, vil der være en besparelse på 140 mio. kr. om året ved at etablere ekstra 1000 MW solceller i stedet for havvindmøller i 2050.

Original artikel her

 

 

Annonce 16