Annonce 1

DSE har modtaget svar fra Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt

Annonce 15

Danske solcelleejere sendt følende forespørgsel d. 14. Juli 2015 til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt

Vi er fra Danske Solcelleejeres side interesseret i, at høre din holdning til, at det i dag ikke kan betale sig af investere i solceller for private og virksomheder. Der er derimod store tillæg til husstandsmøller, med en tilbage betalingstid på max. 10 år. Solcelleejerenes tilbage betalingstider er øget fra under 10 til langt over 10 år.

 

Vi har i dag modtaget følgende svar: 

Danske Solcelleejere
Att.: Bestyrelsesformand Michael Hvitfeldt
Mikkelsgade 16
8850 Bjerringbro
michael@danskesolcelleejere.dk

 

Kære Michael Hvitfeldt

Tak for din henvendelse, hvori du spørger til min holdning til solcellers fremtid i Danmark.

Jeg mener, at solceller fortsat har en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning. Men der skal samtidig være sammenhæng mellem målene i energipolitikken og de midler, vi har til rådighed.

Solcelle-puljeordningen, som åbnede i 2015 med 60 MW, blev netop iværksat med henblik på at understøtte en fortsat udbygning af solcelleanlæg til private husstande. Solcellepuljen indgik i den politiske solcelleaftale af 11. juni 2013 og lov nr. 900 af 4. juli 2013, som trådte i kraft 11. februar 2015.

Jeg kan oplyse, at Energinet.dk modtog 3.512 ansøgninger svarende til over 22 MW i den første ansøgningsrunde til puljen, der løb fra 16. marts til 31. maj 2015. Dette vidner om, at puljeordningen giver incitament til at investere i solcelleanlæg tilknyttet hustande. Næste ansøgningsrunde løber fra 1. til 31. oktober.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Annonce 16