Annonce 1

Vedvarende Energianlægsejere skal betale til Barselsudligning for selvstændige

Annonce 15

Vi har stillet følgende svar til Energi-, forsynings- og klimaudvalgsformand Thomas Danielsen og

Hvad er relevansen / årsagen til at ejere af vedvarende energianlægsejere skal betale Barselsudligning for selvstændige? Den opkrævning kan jeg ikke se er berettiget, når man har et vedvarende energianlæg.
Link Hentet: Hvorfor skal jeg betale til Barselsudligning for Selvstændige? Alle selvstændige skal betale til Barselsudligning for Selvstændige.

Selvstændige defineres som selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere med B-indkomst.

Det er SKAT, der oplyser Barselsudligning for Selvstændige, hvem der er selvstændig. Barselsudligning for Selvstændige sammenholder SKATs oplysninger med indberetninger til ATP for at finde ud af, om du skal betale fuldt, delvist eller intet bidrag.

Hvis du har indbetalt til ATP, fordi du har været beskæftiget som lønmodtager, eller fordi du har modtaget overførselsindkomst i løbet af året, kan dit bidrag være nedsat.

  • Læs mere på SKATs hjemmeside under ”Sådan vurderer SKAT aktiviteten” (nyt vindue)
    Hvis du alene er registreret som selvstændig, fordi du ejer et vedvarende energianlæg, hvor aftalen er indgået senest den 19. november 2012, skal du indsende kopi af den bindende opsætningsaftale til Barseludligning for Selvstændige. Vi vil herefter tage stilling til, om du kan undtages for bidrag.

 Vi har i dag modtaget følgende svar på denne forespørgsel:

Kære Michael

Tak for din mail vedrørende barselsudligning.

Det at have et vedvarende energianlæg kan både være en lille og en stor forretning – det kommer helt an på, om man har et anlæg på sit parcelhustag eller en decideret virksomhed, der sælger energi fra solceller.

Grunden til ordningen er, at selvstændige hidtidig har været dårligere stillet end lønmodtagere når de skulle på barsel. Ikke bare kan det være svært at “lukke” sin forretning i den periode hvor man skal på barsel – men man skulle også selv spare op til at kunne holde barsel for samme indtægtsniveau som man var vant til. Dette har stillet selvstændige i en dårligere position, og konsekvensen har været kortere barselsperioder for selvstændige.

Jeg forstår godt din og foreningens underen over, at det ’rammer’ jer som energianlægsejere. I dit brev til mig har du dog allerede henledt opmærksomheden på et svar på dit spørgsmål. Som ejer af et vedvarende energianlæg er der mulighed for, at man sender en kopi af den bindende opsætningsaftale, hvorefter Barselsudligning for Selvstændige vurderer om, man kan blive fritaget. Jeg har haft kontakt med SKAT, som oplyser, at hvis aftalen er indgået før 19. november 2012 vil praksis typisk være, at man bliver fritaget – vel og mærke, hvis dokumentationen er i orden. Er aftalen indgået herefter er loven indrettet således, at man – også som energianlægsejer – skal betale.

Jeg håber mit svar har kastet lys over dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Thomas Danielsen
Medlem af Folketinget (V)
Vi takker Thomas Danielsen for det hurtige svar.

 

Vi har i dag modtaget følgende svar på denne forespørgsel:

 

Kære Michael
Vi har fået oplyst, at der skulle være tale om en fejl, og at alle (uretmæssigt) berørte vil modtage besked om at se bort fra opkrævningen.

Med venlig hilsen

Michael Bo
Politisk konsulent/PA

Liberal Alliance
Politisk Økonomisk Sekretariat

Vi takker Skatteudvalgsnæstformand Merete Riisager for det hurtige svar.

Annonce 16