Annonce 1

Klimarådet: Omstilling med omtanke

Annonce 15

Fra Klimarådet:

Klimarådet har i dag udgivet deres rapport, som giver et overordnet billede af udfordringerne på klimaområdet og peger på nogle af de mest påtrængende problemstillinger. Den adskiller sig fra Klimarådets kommende rapporter ved at tegne et bredt billede af udfordringerne i omstillingen for dermed at kridte banen op for rådets fremtidige arbejde.

Danmark står over for en historisk stor omstilling, når vi ligesom resten af EU skal reducere drivhusgasudledningen markant frem mod 2050. Klimarådet peger i en ny rapport på en række problemer, som skal løses, hvis de klimapolitiske mål skal indfries samtidig med, at omkostningerne til omstillingen skal holdes nede

Læs om rapporten her

Annonce 16