Annonce 1

Er energiafgifterne udformet optimalt

Annonce 15

Fra FT:

Folketingsmedlem Pia Olsen Dyhr (SF) har stillet følgende spørgsmål “Mener ministeren, at energiafgifterne er udformet optimalt?”

Svar

Regulering af energiforbrug og energiproduktion er et komplekst område, hvor der gøres brug af mange instrumenter, bl.a. afgifter og tilskud. De gældende afgifter og tilskud er indført over en længere periode, hvilket kan have ført til, at der ikke nødvendigvis er konsistens mellem de forskellige ordninger og reguleringer indbyrdes og i forhold til de politisk fastsatte målsætninger i energi- og klimapolitikken.

Derfor er der bl.a. behov for analyser på området, der kan vise, om strukturen af de nuværende afgifter er hensigtsmæssige, og hvorvidt der er mulighed for justeringer, der kan medføre lavere samfundsøkonomiske omkostninger for at opnå de langsigtede klimamål. Afgifts- og tilskudsanalysen adresserer netop dette spørgsmål.

Kompleksiteten i reguleringen gør, at det ikke nødvendigvis er nemt at sige, om de gældende afgifter og tilskud understøtter den grønne omstilling og de grønne investeringer på den mest hensigtsmæssige måde. Det vil afgifts- og tilskudsanalysen kaste mere lys over.

Regeringen vil derfor gerne medtage resultaterne fra afgifts- og tilskudsanalysen i overvejelserne om, hvorvidt den nuværende regulering er hensigtsmæssig, og hvorvidt der er behov for justeringer.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Kilde:

Annonce 16