Annonce 1

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen COP21

Annonce 15

Fra FT.:

Beslutningsforslag nr. B 96

Folketinget pålægger regeringen at iværksætte, at Danmark snarest muligt efter den 22. april 2016 ratificerer den i

Paris i december 2015 indgåede internationale klimaaftale.

Klimaaftalen indeholder en målsætning om at holde den globale temperaturstigning »et godt stykke« under 2 grader celsius samt en opfordring til at holde stigningen under 1,5 grader.

Læs forslag til folketingsbeslutning her

Annonce 16