Annonce 1

PSO-opkrævninger fordelt mellem sektorer

Annonce 15


Fra: FT

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL) har stillet følgende spørgsmål

Vil ministeren oversende en oversigt, som for de seneste 5 år viser en beløbsmæssig fordeling af finansieringen af PSO på husholdninger og forskellige erhvervsgrupper, f.eks. fordelt efter tarifgrupper, og en oversigt, som frem til 2020 viser den forventede udvikling i finansieringen fordelt på de samme grupperinger ud fra gældende regler? ”
Svar
PSO-opkrævninger fordelt mellem sektorer (husholdninger, offentlig service og erhverv) for 2011-2015

I nedenstående tabel 1 er fordelingen af PSO-opkrævningerne mellem husholdninger, offentlig service og erhverv vist på baggrund af de faktiske PSO-opkrævninger via PSO-tarif. De årlige PSO-opkrævninger er beregnet ud fra de årlige PSO-udgifter fratrukket de årlige generelle erhvervsrettede lempelser (fra og med 2015) som finansieres via finansloven. For industri er det afsatte beløb til målrettet PSO-støtte til el-intensive virksomheder fratrukket opkrævningen (fra og med 2015).

Læs resten af artiklen her

Annonce 16