Annonce 1

Ny bekendtgørelse for nettoafregning er trådt i kraft

Annonce 15

Fra Energinet:

Nettoafregningsbekendtgørelsen er ændret, da den oprindelige overgangsregel for ansøgning om nettoafregning har givet udfordringer for nogle ejere af bl.a. solcelleanlæg. De kom i klemme mellem to regelsæt. Sagsbehandling har derfor afventet en afklaring

Energistyrelsen har ændret bekendtgørelse for nettoafregning, og det betyder, at der er en løsning for bl.a. en stribe solcelleejere, der kunne være kommet i klemme mellem to regelsæt. De risikerede at miste muligheden for nettoafregning og forhøjet pristillæg, selv om de havde fået tilsagn.

Kom i klemme i overgangsregel
Reglerne på solcelleområdet blev ændret i september 2015, og i den forbindelse blev der indført overgangsordninger for ansøgning om nettoafregning.
Imidlertid betød fristerne for ansøgning om nettoafregning i den oprindelige overgangsregel, at blandt andet anlægsejere, som allerede havde fået Energinet.dk’s tilsagn om forhøjet pristillæg i forårspuljen 2015 eller de husstandsvindmølleejere, som havde opnået dispensation for manglende nettilslutning i 2015, skulle have søgt om nettoafregning senest den 31. december 2015 for at have muligheden for at opnå nettoafregning og dermed også pristillæg for overskudsproduktionen.

Læs artiklen her

Annonce 16