Annonce 1

Nogen der er kommet i klemme med solcelle-invertere

Annonce 15

Arrangementet foregår i et samarbejde mellem Vestegnens Vedvarende Elværk og Foreningen af Danske Solcelleejere.

Tirsdag den 13. sep­tem­ber kl. 19 afholdes der infor­ma­tions­møde i Medbor­ger­huset, Taastrup Hovedgade 71 i Taastrup.

Mødet henvender sig til de – ikke så få – der har brændt fingrene og er kommet i klemme fordi inverteren brød sammen efter 3 år. Der er flere eksempler på at leveran­døren enten er gået kon­kurs eller smyger sig uden om sit erstatningsansvar.

Vi har in­viteret direktør Jacob Andersen fra Pro-Consult i Lejre som er ekspert i invertere.

Han vil give en kort skitse af hvordan sådan en solcelle-inverter fungerer.

Så vil han orientere om lovgivningen på området og fortælle hvornår man må skifte til et andet mærke (det må man normalt ikke uden tilladelse fra Energinet).

Desuden vil han fortælle lidt om, hvordan han og medar­bejderne i Pro-Consult oplever markedet med de mange installatører og inverter fabrikanter. Der har drejet nøglen om og efter lader brugeren i stikken. Endelig vil han fortælle om hvem Pro-Consult er og hvad de kan inden for solcelleinvertere.

Fra Foreningen af Danske Solcelleejere kommer formanden, Michael Hvidtfeldt og fortæller om foreningen og hvordan de kan hjælpe Solcelleejere der  er kommet i klemme.

Der er gratis adgang.

Annonce 16