Annonce 1

Thomas Danielsen har bedt klima- og energiministeren om at svare på Danske Solcelleejere Spørgsmål

Annonce 15

Til din orientering har Thomas Danielsen bedt klima- og energiministeren om at besvare jeres spørgsmål på vegne af udvalget.

Vi vil gerne have svar fra ministeren på følgende spørgsmål, vedr. årsafregnede solcelleejeren vilkår for deres investering i solceller før 20. november 2012.

    • Hvorfor har Klima Energi og Bygningsministeriet tilsidesat, at Dansk Energis og deres medlemmer ikke har overholdt den danske lovgivningen på solcelleområdet siden marts 2010 for hvordan målingen fortages hos solcelleejeren. Der står skrevet at den skal måles, som en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier. Der bliver i dag fortaget en fasemåling og ikke som en summationsmåling, dette er i modstridende med lovgivningen på området. se Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10. afsnit 3.1.2.3 (bilag vedhæftet) Dette har bevirket at solcelleejere i mange tilfælde har solgt for 60 øre eller givet deres strøm væk samtidig med de betaler fund pris for strømmen købt på andre faser, selv om at deres produktion har oversteget det samlede forbrug.

 

  • Hvorfor har Klima Energi og Bygningsministeriet tilsidesat, at Dansk Energis og deres medlemmer anvender 2 forskellige målemetoder overfor solcelleejere og de derfor ikke afregnes ens, dette er det diskriminerende og derfor i strid med elloven §73 og de derved ikke har overholdt den danske ellovens §73,
    Hvor af det fremgår af elforsyningslovens (EFL) § 73, at prisfastsættelse af ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
  • Hvorfor har Klima Energi og Bygningsministeriet tilsidesat, at Dansk Energi og deres medlemmer har indført nettarif, rådighedstarif og ekstra administrationsgebyr for årsafregnede solcelleejere i modstrid til Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10. afsnit 3.1.2.3 (bilag vedhæftet)

Derfor vil vi samtidigt høre Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget hvorfor vi ikke har set, at udvalget har været inde over for, at sikre disse forhold er sket i henhold til den lovgivning som ligger på området? Så der ikke har været nogen tvivl på området.

Da dette har medført store samfundsøkonomiske udgifter for alle implicerede parter i denne her sag.

EFK, Alm. del – bilag 137

EFK Alm. del Spørgsmål 181

Vi vil modtage en kopi af ministerens kommentar, når den foreligger. Dette tager typisk op til 4 uger fra dags dato.

Annonce 16