Annonce 1

Regeringen reviderer energikrav til nye bygninger i 2020

Annonce 15

Fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen reviderer de fremtidige energikrav 2020 til nye bygninger.

Revisionen indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være en frivillig klasse i bygningsreglementet.

Over de sidste par år er der gennemført en evaluering af energikrav til nye bygninger i bygningsklasse 2020, der var en del af Energiaftalen fra 2008. Evalueringen viser, at de udmeldte energikrav ikke bliver hverken privat- eller samfundsøkonomisk rentable. Og så har byggebranchen tilkendegivet, at de udmeldte 2020-krav efter branchens opfattelse var for stramme.

Fakta

  • De nuværende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne videreføres på det niveau, der er gældende i bygningsreglementet 2015 (BR15)
  • Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (dvs. tage, ydervægge mv.) videreføres på det niveau, som er gældende i BR15
  • De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, vinduer, døre osv. gøres  obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt produktionen på de udmeldte krav.
  • De tidligere frivillige 2020-krav opretholdes som en frivillig klasse uden forventning om, at klassen gøres obligatorisk.

Læs mere her

Annonce 16