Annonce 1

Energistyrelsen har fra 1. januar 2018 overtaget alt behandling vedr. solceller og husstandsvindmøller.

Annonce 15

Fra den 1. januar 2018 har Energistyrelsen overtaget en række myndighedsopgaver fra Energinet.

Dette gælder blandt andet gældende for administration af støtteordningerne til solceller, husstandsvindmøller, vindmøller og biogas, samt afgørelser om støtte/nettoafregning, afregning af pristillæg og efterfølgende ændringer og flytninger.

Ved fremtidige henvendelser
Virksomheder og enkeltpersoner, som er berørt af disse opgaver, skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget i forbindelse med overflytningen af opgavevaretagelsen.

Alle henvendelser fra virksomheder og enkeltpersoner er blevet ændret fra Energinet, så den i fremtidig skal ske via Energistyrelsen 

Dette kan være administrative spørgsmål vedrørende afregning af den strøm, et anlæg producerer, hvis man har behov for at ændre sit anlæg, eller hvis man flytter eller køber et hus med fx solcelleanlæg.

Her finder du oplysninger vedr. støtte til vedvarende energi.:

Nettoafregning for elproduktionsanlægget
Ændringer / reparation af et solcelleanlæg
Støtte til solceller og husstandsvindmøller
Ejerskift for solceller og husstandsvindmøller
Pristillæg, afregning sol og vind

Alle opgaverne bliver i fremtiden varetaget af Energistyrelsens Center for Energiadministration, som har hjemme i Esbjerg.

Kontakt V.E.-administrationen

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg
Email: VE@ens.dk

Mandag til torsdag fra kl. 9:00 til kl. 14:00
Telefon: 70 21 50 74

Annonce 16