Annonce 1

Nyt værktøj gør det nemmere for vandselskaber at lave totaløkonomiske vurderinger

Annonce 15

Fra Energistyrelsen

Energistyrelsen lancerer en lettilgængelig vejledning med tilhørende beregningsværktøj, som vil hjælpe vandselskaberne med at foretage totaløkonomiske vurderinger. For mange drikke- og spildevandsselskaber er totaløkonomiske vurderinger allerede en integreret del af hverdagen. Med vejledningen ønskes nu at udbrede brugen af totaløkonomiske vurderinger hos alle vandselskaber.

Den nye vejledning er målrettet både selskaber, som alene er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og selskaber, der er omfattet af den økonomiske indtægtsrammeregulering, hvor der foretages benchmarking af vandselskabernes totalomkostninger (TOTEX-benchmarking).

Læs artiklen her

Annonce 16