Annonce 1

Regeringen tager røven på DIG med ændringen af PSO-ordningen

Annonce 15

PSO-Ordningen skal bibeholdes udtaler Klimarådets, formand Peter Birch Sørensen.

Læs Klimarådets anbefaling “Det er et sundt samfundsøkonomisk princip, at brugerne af el også skal betale de fulde omkostninger ved produktionen.”
pso-omlaegning-nej-tak

Vi kan fortælle dig, efter vores deltagelse, fredag d. 9.September i et seminar på Christiansborg.

Lars Lykke ikke har ret i, at PSO-Ordningen ikke kan godkendes af EU- konkurrence myndigheder.

Den kan ratificeres i forhold til EU- konkurrence myndigheder, har Margrethe Vestanger første gang udtalt sig til Energi Watch  4. marts 2015 og flere gange siden og senest under seminaret. Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt har bare ikke haft interesse i at få den aftale med Margrethe Vestager i hus.

Jeg har tidligere personligt stillet Margrethe Vestager dette spørgsmål og på seminaret d. 9 september 2017, udtalte hun igen sig om PSO-Ordningen, den kan ratificeres på lige fod med Tyskland og Holland, hvis regeringen ønsker det.

Hvad har Regeringens ændringer at sige for dig som skatteyder:

Regeringen barsler i øjeblikket med at de vil omlægge PSO-ordningen fordi EU- konkurrence myndigheder ikke vil godkende den danske PSO-ordning. De vil derfor omlægge den via finansloven for at alle borgere, som betaler skat skal til og betale 0,31% mere i skat. Dette vil dermed sige ar danske virksomheder vil blive fritaget for at betale til ordningen da de betaler selskabsskat.

I dag betales der til PSO-ordningen (20,3 øre) for hver KWh el der bliver forbrugt. Der findes en udligningsmodel indbygget i elprisen og PSO-Ordningen, hvis elprisen stiger med 2 øre falder PSOen med 1 øre eller omvendt. Når elprisen når 55 øre vil PSO afgiften være i 0 øre og dermed udfaset.

Det vil betyde ændringen af PSO-Ordningen for skatteborgerne:

Du kan her udregne hvad dette betyder for dig / din familie:

Hvis PSO-ordningen ikke ændres, men ratificeres med EU- konkurrence myndigheder.
Du betaler i dag 20,3 øre pr. KWh x af dit forbrug.
(EKS: 20,3 x 5000 KWh = 1015 kr. til betales til PSO-Ordningen

 

 Indtast hvad du bruger i KWh pr. år

Indtast din/ familiens samlede IndkomstVed en omlægning til skattebetaling på 0,31% at din nettoindkomst.
327.419 kr. x 0,31% = 1015 kr.

Der ud over mister alle skatteydere 1100 kr. i fradrag svarende til 1100 x din skatteprocent.
Eks. 1100 x 39% =429 kr. (skal lægges sammen med skatte stigningen)

På grund af disse drastiske stigninger har vi startet underskrift indsamlingen:

PSO omlægning, NEJ Tak.

Vi håber efter du har læst vores beretning, vil være interesse i at underskrive for at vise din mening til kende.

Annonce 16