Annonce 1

De danske elforbrugere og mindre ve-producenter betaler prisen for rod i elsektoren

Annonce 15

Foreningen af Danske Solcelleejere har i de seneste 2 år arbejdet intenst på at sikre de mindre ve-producenters rettigheder.

Vi har også i den forbindelse fundet problemer for de almindelige danske forbrugere inden for elsektoren.

På siden generelt om elanlæg hos Energinet ses, hvordan opbygningen er i det danske elnet, og hvordan det er inddelt i forskellige spændingsniveauer.

Foreningen af Danske Solcelleejere er i forbindelse med indsendelsen af høringssvarene d. 10. august 2016 til Energinet.

Vi sendte efter høringssvaret til Energinet d. 13. september en forespørgelse til Klima-, Energi- og Bygningsministeren, Lars Chr. Lilleholt om sagen. Der er kom d.  27 oktober 2016 svar tilbage fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren.

Vi sendte d. 7. oktober 2016 høringssvar til Energitilsynet. I forbindelse med høringssvaret til Energitilsynet var vi gået et skridt videre. Vi forsøger at finde ud af, hvad der er hoved og hale i hele det danske distributionsnet og transmissionsnet. Det har været et kæmpe arbejde at finde alle de relevante oplysninger, men det er lykkedes til sidst. Vi fandt ud af at Energinet pålægger samtlige forbrugere i Danmark transmission- og system nettarif også af de 48.25% strøm, som der er produceres i distributionsnettet.

I den forbindelse har vi d. 11. oktober 2016 forespurgt Klima-, Energi- og Bygningsministeren, Lars Chr. Lilleholt og en stor del af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, hvad deres holdning er til, at Energinet pålægger samtlige forbrugere i Danmark transmission- og system nettarif af de 48.25% strøm, som der er produceres i distributionsnettet. Forbrugerene har en gang betalt for strømmen i distributionsnettet. Energinet tager efterfølgende transmission- og system nettarif af de samme 48.25 % strøm. Dette er en dobbelt tariffering, som ikke er tilladt i forbindelse med Ellovens §73. Der kom d. 27. oktober svar tilbage fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Lars Chr. Lilleholt
I september 2016 blev vi bekendt med at der er problemer med hvordan elselskaberne anvender elmålerne hos mindre VE producenter. Vi igang sætter derfor en undersøgelse og i forbindelse med vores undersøgelse om, hvorvidt elmåleren kører Individuel Import/Eksport eller Summation, har vi fundet ud af, at begge målemetoder anvendes hos mindre VE producenter. Derfor så vi os nødsaget til at henvende os til Energitilsynet med vores viden og efter følgende sendte vi et brev d. 24. november 2016 til Energitilsynet, hvor vi bad om af få suspenderet Dansk Energis Tarifmodel 2.0. Vi mener at ellovens §73 ikke overholdes, da der anvendes 2 forskellige målemetoder i forbindelse med afregningsmodellen i Dansk Energis tarifmodel 2.0. Dette er ikke i overensstemmelse med at der i ellovens §73 er anført, at “ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier (elforbrugere) giver anledning til”. Kriteriet er ikke opfyldt, og det er derfor diskriminerende, at solcelleejerne ikke afregnes ens.

Efter følgende er Dansk Energi d. 9. december 2016 kommet med følgende artikel.

Vi har d. 9. december 2016 sendt en forespørgelse til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgs medlemmer om, hvad deres holdning er til at Dansk Energi skriver i deres artikel at “problemet er opstået, fordi Folketinget har givet grønt lys for, at man kan nettoafregne på forskellige måder uden at der er taget højde for den fysiske virkelighed, hvor elmålere er beregnet til at opgøre forbrug hos kunder, der modtager el fra nettet og ikke er egen-producenter”.

Vi venter nu på svar.

Vi har fortsat mere at tilføje i denne sag, det er ikke de sidste informationer vi inde med i forbindelsen med tariffiring af mindre VE producenter (solcelleejere).

Vi vil i denne situation, som vi i anmode alle solcelleejere om, at i støtte op om Foreningen med et MEDLEMSKAB så vi kan vise at “VI STÅR SAMMEN” og at i også i fremtiden ønsker at foreningen  skal være med til at varetage solcelleejerenes fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og producenter m.v.
http://5860a8bbde3b66270564ca6946723a65b255db29.web27.temporaryurl.org/bliv-medlem/

 

Annonce 16