Annonce 1

Test af Solceller på solcelleejerens adresse

Annonce 15

Vi er er fra Danske Solcelleejeres side glade for at, have fået tilladelse og mulighed for at vise og bruge denne video. Den viser hvordan solcellepanelerne testes på solcelleejerens adresse.

Der er udskrifter på hvordan solcellerne yder og skaderne på dem under videoen.

Solcellerne er fra Producent: Weamerisolar type: AS-6M30-250W

Panel 1 Panelet er med en stor skade og kritiske micro cracks
Panel 2 Paneler er med få fejl og kritiske micro cracks
Panel 3 Panelet er med en stor skade og kritiske micro cracks
Panel 4 Panelet er med en stor skade og kritiske micro cracks
Panel 5 Panelet er med en stor skade, kritiske micro cracks og meget kritiske micro cracks
Panel 6 Panelet er med kritiske micro cracks og meget kritiske micro cracks

Paneleners effekt tab skal følger denne kurve, hvor tabet det første år er 3% og 0.565 % i de næste 29 år.

Solcellen effektkurve

Panelerne er opsat dec.2012 og målt 11 okt. 2015 så er tabet
Det 1 år er tabet på 3 %
mellem 1 – 2 år er det samlede tab på 3,565 %
mellem 2 – 3 år er det samlede tab på 4,131 %

Her under ses det bedste og dårligste panel i testen
Panelerne skal op til 3 år derfor have en effekt på 250 W – 4,131 % = 239,67 W. Det vil sige efter som ingen af panelerne ligger på 4,131 % eller der under. De har en ringere effekt end det garanterede fra leverandøren , da det panel som har den største effekt er på 239,1 W, der mangler en effekt på 0,56 W svarende til et års ekstra tab.

Bedst producerende panel Effekt 1 Her er et effekt på 4.4 %
Dårligst producerende panel Effekt 2 Her er et effekt på 6.6 %

Annonce 16