Annonce 1

Danske elforbrugere er snydt for op til 1224.4 mio. kr. i 2017 af Energinet

Annonce 15

Energistyrelsens Data er anvendt til at udarbejde en statistik for at finde ud af, hvor meget danske elforbrugere kan være snydt for i MW og kr. på et år.

Dette resultat blev i 2017 skræmmende, da den samlede produktion for produceret el i Danmark i distributionsnettet overskred en markant milepæl med mere end 50 %, nemlig 50,09 % af alt den strøm, som samlet produceres i Danmark.

Statistik over ulovlig opkrævning af transmissions og systemtarif i MW.

Energinet har derved opkrævet transmissions- og system tariffer for strøm, som de ikke leverede nogen ydelse for, men som bliver produceret og leveret i/fra distributionsnettet ud til de alm forbrugere, som er svarende til en værdi på 1224.4 mio. kr.

Statistik over ulovlig opkrævning af transmissions og systemtarif i kr.

Der findes data for de sidste 9 år i statistikken som svarer til en værdi for op til 8.340.2 mio. kr.

Dette er store beløb som forbrugerne snydes for i det danske samfund.

Dette blev nuværende Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt gjort opmærksom på allerede i oktober 2016.

DENFO har igennem deres virke allerede nu fundet snyd over for forbrugerne inden for kategorierne EL, VIND, VAND OG VARME for mia.

Energitilsynet som skulle sikre disse ordnede forhold, har af McKinsey & Company fået denne bedømmelse:

”Begrænsede ressourcer og kompetencer besværliggør Energitilsynets mulighed for at tage sager op mod store aktører”

”Generelt er tilsynet svagt! Problemet er bl.a. mangel på nødvendig ekspertise, viden og finansielle muligheder”

 

Annonce 16